Olet täällä

Via

Meitä on yli sata työntekijää: viittomakielen tulkkeja, kirjoitustulkkeja, viittomakielen ja viittomien opettajia, koulutussuunnittelija sekä hallinnon työntekijöitä.

Toimimme pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Oulun seudulla, Jyväskylän seudulla sekä Ylä-Savossa.

Via on liikevaihdoltaan yksi Suomen suurimmista pienosuuskunnista. Vaikka olemme voittoa tavoittelematon yritys, on yrityksen kannattavuus meille tärkeää. Panostamme vahvasti työntekijöidemme koulutukseen, hyvinvointiin ja työn laatuun.

Perustimme Vian, koska halusimme itsellemme turvallisen, mukavan ja yhteisöllisen työpaikan sekä vakaan toimeentulon. Kuukausipalkkaisuus on meillä vakaan yritystoiminnan ja yksilön kehittymisen näkökulmasta vahvuus. Niinpä valtaosa työntekijöistämme on kuukausipalkkaisessa työsuhteessa Viaan.

Meillä on kattavat työehtosopimukset kuukausi- ja tuntipalkkaisille. Kaikki osuuskunnan jäsenet ja työntekijät pääsevät vaikuttamaan toimintaan. Meillä on mahdollisuus etätyöhön, osa-aikatyöhön sekä erilaisiin joustoihin. Vaihtuvuus on pientä, eli meillä viihdytään. 

Osuuskunnan omistajajäseniä on miltei 50. Jäsenet muodostavat Vian ylimmän päättävän elimen, jossa päätöksenteko on demokraattista: jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Luotsaamme yritystämme osuustoiminnan kansainvälisten periaatteiden mukaisesti pyrkien kehittämään koko alaa aktiivisesti ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Jäsenyyttä anotaan kirjallisesti Vian hallitukselta.

Video: