Olet täällä

Tyytyväiset Vian työntekijät

Vian työtyytyväisyyskyselyssä 87,3 % vastaajista on tyytyväisiä työhönsä. Eniten arvostetaan työnantajan tarjoamia joustoja, joilla mahdollistetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Tyytyväisyyttä lisäisi entisestään se, että saisi tehdä enemmän tulkkaus- tai opetustöitä. Myös palautetta olisi mukava saada nykyistä enemmän. 

Työtyytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2015. Siihen vastasi 63 Vian kuukausipalkkaista työntekijää.