Olet täällä

Jatkuvuus tärkeätä työelämätulkkauksessa

Jatkumoiden merkitys tuli esille projektissa, jossa selvitettiin kuurojen viittomakielisten kokemuksia vuorovaikutuksesta työpaikalla. Humanistisen ammattikorkeakoulun selvityksen perusteella työelämätulkkausta voidaan parhaiten kehittää mahdollistamalla tilanteet, joissa tiettyjen työyhteisöjen tulkkauksiin kiinnitettävien tulkkien vaihtuvuus on mahdollisimman pieni. Lue lisää.