Du är här

Tolkbeställning

Tolk kan beställas via e-post, per telefon, sms eller via formuläret nedan. Då det uppkommer behov av tolkning gör en beställning som snarast eftersom det då är mer sannolikt att vi kan ordna en tolk till er tjänst. Vid nödfall strävar vi till att ge tjänster även på mycket kort varsel. 

Myndigheter kan beställa tolk under vardagar kl. 7.45-15.15 från Vias förmedling (linkki yhteystietoihin). Övriga tider kan man kontakta den frivilligt dejourerande tolken (länk). Om den tolken inte kan komma på plats kommer hon/han att läta rätt på en ledig tolk och återkommer till er.

Om du har ett tolkbeslut av FPA bör du beställa tolk från FPA:s tolkförmedling . Om förmedlingscentralen är stängd och du behöver en tolk till en nödsituation kan du kontakta någon av de dejourerande tolkarna i ditt område (länk) via sms, videosamtal eller talat samtal. Tolkarna dejourerar frivilligt vilket innebär att de svarar på sms/samtal i fall de har möjlighet till det. Om du inte får ett svar, bör du kontakta den följande tolken på listan.

 

 

Aloita tulkkitilaus valitsemalla sinua tai tulkkauspaikkaa lähinnä oleva tulkkivälitys. Jos olet epävarma, valitse vaihtoehdoista kumpi tahansa.

Tilaajan tiedot

Aika ja paikka

Tilaisuus

Kielet

Jos tilaisuudessa tarvitaan muita tekniikoita kuin paikan päällä tapahtuvaa viittomakielen ja puhutun kielen välistä tulkkausta, valitse tarvittavat vaihtoehdot.