Du är här

Undervisningpriser

PRISER FRÅN OCH MED 1.7.2014

Du kan även be om offert för alla tjänster.

Familjegruppundervisning för hela familjen (20 lektioner)

Grundkurs (Kattklubben) och fortsättningskurs (Mummola)

 • 970,00 €/familj (3 familjer/grupp)
 • 740,00 €/familj (4 familjer/grupp)
 • 720,00 €/familj (5 familjer/grupp)

Familjegruppundervisning för vuxna (20 lektioner)

 • 590,00 €/familj (3 familjer/grupp)
 • 560,00 €/familj (4 familjer/grupp)
 • 540,00 €/familj (5 familjer/grupp)

Familjeundervisning (10 x 90 min = 20 lektioner)

 • 73 €/lektion + möjliga tillägg

Familjeundervisning för två familjer

 • 95 €/lektion + möjliga tillägg

Kursundervisning

Teckenspråk 13 (30 lektioner/kurs)

 • 2200 €

Stödtecken 13 (24 lektioner/kurs)

 • 1700 €

Stödtecken (20 lektioner)

 • 1400 €

Stödtecken (16 lektioner)

 • 1150 €

Privatundervisning

 • 70 €/lektion

Moms tilläggs till alla priser.

 • Resetid 16,00 €/timme. För rese- och väntetid faktureras enligt varje påbörjad 15 min.
 • Resekostnader faktureras enligt tariffer för allmänna färdmedel eller skattestyrelsens gällande beslut.
 • Reseersättning, lön för resetid eller hyra för utrymmen faktureras inte då undervisningen sker på Vias kontor.

I endel undervisningsfall är det möjligt att förvekliga undervisningen som distansundervisning via distansutrustning endera till viss mån eller helt.

Tillägg

 • Lördagstillägg +25 % (0.00–24.00)
 • Söndagstillägg +100 %
 • Kvällstillägg +25 % (klo 18.00–22.00)
 • Språktillägg för undervisning på ett främmande språk +15 %
 • Tillägg för undervisning av en dövblind klient +15 %
Avbokningsvillkor för undervisning fakturering 0 % fakturering 50 % fakturering 100 %
Avbokning minst 3 dygn före uppdragets början 24 t före uppdragets början 24 t före uppdragets början

 

 

Avbokningsvillkor för gruppundervisning faktureras 0 % faktureras 50 % faktureras 100 %
avbokning minst 7 dygn före kursbörjan 3 dygn före kursbörjan 3 dygn före kursbörjan

 

 

Förmedlingstjänster

 • Att beställa lärare via oss är kostnadsfritt.

Faktureringsavgift

 • Faktureringsavgift för elektronisk faktura är 3 €/ faktura.
 • Faktureringsavgift för pappersfaktura är 5 €/ faktura.