Du är här

Undervisning

Priser

Vi erbjuder undervisning i finskt och finlandssvenskt teckenspråk, tecknat tal och stödtecken för familjer, grupper och även som privatundervisning. För arbetsplatser och läroinrättningar rekommenderar vi våra färdiga kurspaket men vid behov skräddarsys en kurs enligt önskemål.

Familjeundervisning

Familjeundervisning erbjuds ett barn och dess familjemedlemmar och närstående då barnet har en hörselskada, hörsel- och synskada, dysfasi eller utvecklingsstörning. Även vuxendövas, dövblindas eller utvecklingsstördas familjer kan ha behov för undervisning av tecken eller teckenspråk. Undervisning kan ske i form av privatundervisning, familjeundervisning eller samtidigt för flera familjer i liknande situationer. Undervisningen kan ske hemma, på barnets vårdplats, Vias kontor eller på något annat lämpligt ställe. 

Undervisningen arrangeras som anpassningsträning och är kostnadsfri för familjen. Familjen bör ansöka om undervisningsbeslut genom handikapptjänsterna vid kommunens socialbyrå. I ansökningen bör bifogas ett utlåtande av läkare eller talterapeut om behov av studier i teckenspråk eller tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Gruppfamiljeundervisning

I gruppundervisningen deltar flere familjer som har liknande situationer. I vuxnas gruppfamiljeundervisning undervisas endast vuxna. I grupperna får föräldrarna effektiv undervisning samtidigt som barnen får lära sig samma saker på ett gemytligt sätt tillsammans med sin dagvårdare och barnens lärare. På det viset lär barnen känna även andra barn som tecknar. Även barnets dagvårdare kan delta på kursen. Kursen arrangeras på Vias kontor, på dagvårdsplatsen eller annat för familjerna lämpligt och tillgängligt ställe. 

Ansökning om gruppfamiljeundervisning görs på samma sätt som ansökan om familjeundervisning.

Kursundervisning

Vi undervisar i teckenspråk, tecknat tal och stödtecken. Du kan beställa en kurs som motsvarar dina behov även för en mindre eller större grupp, t.ex. på arbetsplatsen eller en läroinrättning. Undervisning kan även ges på Vias kontor.  Närmare förfrågningar: opetus@via-ok.net.

Beställningar och förfrågningar

Vi verkar i huvustadsregionen, Birkaland, Egentliga Finland, Övre Savolax och regionerna för Uleåborg, Enare och Jyväskylä.

Förfrågningar gällande undervisning i teckenspråk, tecknat tal eller stödtecken:  040 720 66 72 eller e-post: opetus@via-ok.net.