Du är här

Tolkningpriser

PRISER FRÅN OCH MED 1.7.2014

Tolkningpriser

Priser från och med 1.7.2014

Du kan även be om offert för alla tjänster.

Kontakttolkning (moms 0 %)

Normal kontakttolkning 69,00 €/t/tolk
Krävande kontakttolkning 85,00 €/t/tolk
Tolkning på främmande språk 95,00 €/t/tolk
Förberedning för tolkningsuppdrag 60,00 €/t/tolk
Utryckningsavgift 20,00 €/gång

Minimifaktureringen vid alla timdebiteringar är en timme, därefter debiteras varje påbörjad halv timme.

Med krävande tolkning avses bl.a. kongresser och seminarier, taktiltolkning, tolkning av polis- eller rättsärenden, tolkningar som även kräver översättning, disputationer och andra motsvarande tillställningar, officiella evenemang av föreningar och förbund, samt officiella delar av fester.

Vid krävande tolkningar eller uppdrag som kräver speciell förberedning (t.ex. teater, gudstjänster, tillställningar med fastslaget program) faktureras förberedelsetid, beroende på uppdraget 1−2 timmar/tolk.

Vid över två timmar långa, oavbrutna tolkningar och tolkningar på främmande språk används i regel partolkning.

Utryckningsavgiften faktureras i de fall då det är fråga om en nödsituation och tolken alarmeras till arbete under annan än tjänstetid.

Telefontolkning (moms 0 %)

25,00 €/påbörjad 15 min. Kunden står för samtalskostnaderna. Telefontolkning på främmande språk 30,00€/påbörjad 15 min.

Distanstolkning (moms 0 %)

69,00 €/timme. Minimifaktureringen är en halv timme. Distanstolkning på främmande språk 95 €/timme.

Rese- och väntetid (moms 0 %)

16,00 €/timme. För rese- och väntetid faktureras påbörjad 15 min.

Prisinverkan av atypiska arbetstider (moms 0 %)

  • Lördagstillägg +25 % (0.00–24.00)
  • Söndagstillägg +100 %
  • Kvällstillägg +25 % (klo 18.00–22.00)
  • Nattillägg + 40 % (klo 22.00–06.00)
  • Ifall tolkningsuppdrag som utförs på lördags- eller helgdagsafton fortsätter över två timmar på söndagens sida eller under söndagen, räknas tiden mellan 18.00–24.00 som söndagsarbete.
  • Ledsagningstillägg + 15 % (ledsagning av dövblind klient och beskrivning)

Studietolkning (+ moms 0 %)

70 €/lektion eller 5400 €/mån, innehåller 100 lektioner. Vid tolkning av teorilektioner och yrkesprov används partolkning.

Priset innehåller lektionerna (à 45 min) som ingår i läsordning och även för dem gäller förhöjningar av prisen orsakade av atypiska arbetstider. Studieresor och motsvarande enligt överenskommelse.

För studietolkning för en dövblind studerande eller på ett främmande språk tilläggs ett språktillägg på 15 %.

Resekostnader

Resekostnader och dagtraktamenten faktureras enligt tariffer för allmänna färdmedel eller skattestyrelsens gällande beslut.

Avbokningsvillkor

Sjudagarsvillkor iakttas vid avbokning av studietolkning. Uppsägningstiden för avtal över studietolkning är 30 dagar.

Vid andra tolkningsuppdrag följs tabellen nedan

Uppdragets längd fakturering 0 % fakturering 50 % fakturering 100 %
under 5 arbetsdagar avbokning minst 3 dygn före uppdragets början 24 t före uppdragets början 24 t före uppdragets början
5 arbetsdagar eller mer avbokning minst 7 dygn före uppdragets början 3 dygn före uppdragets början 3 dygn före uppdragets början

Förmedlingstjänster

Beställning av tolkar via oss är kostnadsfritt.

Faktureringsavgift

Faktureringsavgift för elektronisk faktura är 3 €/faktura.

Faktureringsavgift för pappersfaktura är 5 €/faktura.