Du är här

Andra tjänster

Förmedling

Vi förmedlar teckenspråkstolkar och lärare till hela landet inom Vias verksmhetsregioner. Förmedlingen är kostnadsfri. Se förmedlingens kontaktinformation.

Utbildning och fortbildning

Många erfarna utbildare inom tolkbranschen arbetar på Via. Vi erbjuder bl.a. undervisning i partolkning, seminarietolkning, tolkning av språkundervisning i främmande språk, samt affärsverksamhet i form av ett andelslag. Förfrågningar och beställningar: via@via-ok.net.

Expertföreläsningar

Vi berättar gärna mera om teckenspråk, tolkning samt verksamhet som ett andelslag. Du kan beställa expertföreläsningar och föreläsningsserier t.ex för myndigheter, läroinrättningar eller en arbetsplats. Förfrågningar och beställningar: via@via-ok.net.

Bedömning av kompetensnivå

Önskar du får verktyg till bedömning av teckenspråkstolkning? Via har skapat en kompetensnivåklassificering med 5 nivåer och har gjort bedömningar redan i flera år inom Via men även för andra företag för att bedöma tolkarnas kompetens. Vi planerar gärna en bedömningshelhet som gynnar er. Förfrågningar och beställningar: via@via-ok.net.

Koordinering av tolkning

Stora tolkade evenemang lyckas bättre då tolkningsarrangemangen är väl planerade. Via har erfarenhet av att koordinera tolkning till både nationella och internationella evenemang. Förfrågningar och beställningar: via@via-ok.net.