Du är här

Om Via

Våra verksamhetsområden är huvudstadsregionen, Birkaland, Egentliga Finland, Övre Savolax samt regionerna Uleåborg och Jyväskylä. 

Via är en skarp teamorganisation. Sammanlagt är vi över hundra arbetstagare: teckenspråkstolkar, skrivtolkar, lärare i teckenspråk och tecken, utbildningsplanerare och arbetare inom administration.

Via är enligt omsättning en av Finlands största småandelslag. Fastän vi inte har som mål att vara vinstbringande är det viktigt för oss att företaget är lönsamt. Vi satsar på utbildning och fortbildning för våra arbetstagare deras välmående och arbetets kvalitet.

Via grundades för att vi ville ha en säker, trevlig och samhällelig arbetsplats och säker inkomst. Det faktum att arbetstagarna har månadslön är en styrka ur utvecklingens synvinkel och stöder även stadig företagsverksamhet. Därför har de flesta av våra arbetstagare arbetskontrakt på basis av månadslön.

Nära på 50 medlemmar äger andelslaget. Av medlemmarna bildas det högsta beslutsfattande organet där beslutsfattandet sker demokratiskt: varje medlem har en röst. Vi lotsar företaget enligt andelslaget internationella principer och strävar till att utveckla hela branschen aktivt och rättvist. Medlemskap ansöks i skriftlig forma av Vias styrelse.

">