Olet täällä

Tulkkaushinnasto

Tilaa tulkki 

 

Tulkkaushinnasto

1.7.2019 alkaen

Kaikista palveluista voi myös esittää tarjouspyynnön.

Asioimistulkkaus (+alv 24 %)

 • Normaali asioimistulkkaus                 76 €/t/tulkki
 • Vaativan tason asioimistulkkaus        93 €/t/tulkki
 • Vieraskieliset tulkkaukset                  100 €/t/tulkki
 • Oikeustulkkaus                                   120 €/t/tulkki

Minimilaskutus on yksi tunti, jonka jälkeen laskutetaan puolen tunnin tarkkuudella.

Vaativan tason asioimistulkkauksella tarkoitetaan mm. kongresseja ja seminaareja, tulkkausta poliisitoimessa, käännöstyötä vaativia tulkkauksia, väitöstilaisuuksia tai vastaavia, liittojen ja yhdistysten virallisia tilaisuuksia sekä juhlien virallisia osuuksia.

Yli kaksi tuntia kestävään yhtäjaksoiseen tulkkaustilanteeseen sekä vieraskielisiin tilanteisiin tulkkaus järjestetään pääsääntöisesti paritulkkauksena. Oikeustulkkaus järjestetään aina paritulkkauksena.

Etätulkkaus (+alv 24 %)

 • 38 €/30 min/tulkki
 • Vieraskieliset etätulkkaukset 50 €/30 min/tulkki.

Vähimmäislaskutus etätulkkauksessa on puoli tuntia, jonka jälkeen laskutetaan 15 minuutin tarkkuudella.

Puhelintulkkaus (+alv 24 %)

 • 30,00 €/alkava 15 min. 
 • Vieraskieliset puhelintulkkaukset 35,00 €/alkava 15 min
 • Asiakas maksaa puhelinkulut.

Matka-aika ja odotusaika (+alv 24 %)

 • 16,00 €/t/tulkki

Matka- ja odotusajasta laskutetaan jokaiselta alkavalta vartilta. Matka-ajalta ei laskuteta ilta- tai viikonloppulisiä.

Hintoihin lisättävät lisät (+alv 24 %)

 • Lauantaityö +25 % (0.00–24.00)
 • Sunnuntaityö +100 %
 • Iltatyö +25 % (klo 18.00–22.00)
 • Yötyö + 40 % (klo 22.00–06.00)
 • Lauantaina tai juhlapäivän aattona 18.00–24.00 välillä tehty työ lasketaan sunnuntaityöksi.
 • Opastuslisä + 15 % (kuurosokean asiakkaan opastaminen ja kuvailu)
 • Tulkkauksen taltiointi ja/tai live-lähetys + 10 %
 • Hälytysmaksu 25 €/kerta. Hälytysmaksu laskutetaan, jos kyseessä on ns. hätätulkkaus virka-ajan ulkopuolella, ja tulkki hälytetään erikseen töihin.

Opiskelutulkkaus (+alv 24 %)

 • 65 €/oppitunti/tulkki
 • Opiskelutulkkaushintaa sovelletaan, kun oppitunteja on vähintään 15 t/viikko.
 • Vieraskieliseen ja kuurosokealle opiskelijalle tehtävään opiskelutulkkaukseen lisätään 15 % kielilisä.

Teoriatuntien tulkkaus ja näyttökokeet järjestetään pääsääntöisesti paritulkkauksena. Hinta pitää sisällään normaalit lukujärjestyksen mukaiset oppitunnit (45 min) ja niiden osalta myös epätyypillisen työajan lisät. Opiskeluun liittyvistä opintomatkoista ja vastaavista sovitaan erikseen.

Matkakustannukset

Matkakustannukset ja päivärahat laskutetaan julkisten liikennevälineiden tariffien mukaan tai kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaisesti.

Tilausten peruutusehdot

 • Peruutus vähintään 48 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 0 %
 • Peruutus vähintään 24 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 50 %
 • Peruutus alle 24 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 100 %

Opiskelutulkkauksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Välityspalvelu

Tulkkien tilaaminen kauttamme on maksutonta.