Olet täällä

Tulkkaus

Tilaa tulkki

Asiakkaitamme ovat

  • kuurot, kuuroutuneet, huonokuuloiset, kuurosokeat ja erikieliset kuulevat henkilöt
  • Kela, kunnat, kaupungit, yritykset, yhdistykset, liitot, järjestöt, oppilaitokset, seurakunnat ja muut yhteisöt

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkiemme tyypillisiä tulkkaustilanteita ovat asioinnit virastoissa, lääkärikäynnit, työpaikan tilaisuudet, perhejuhlat, harrastukset sekä kurssit ja leirit. Tulkin voi tilata joko viranomainen hallinto- ja potilaslakien mukaisesti suoraan meiltä tai tulkkauspalvelun käyttäjäasiakas tulkkauspalvelulain perusteella Kelan välityksestä. Myös muut yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat ostaa meiltä tulkkauspalveluja.

Opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkimme työskentelevät oppilaitoksessa, jossa opiskelee kuuro, kuuroutunut tai huonokuuloinen opiskelija. Teemme opiskelutulkkausta pääsääntöisesti paritulkkauksena. Peruskoulun jälkeisen opiskelun tulkkauksen järjestää Kela. Oppivelvollisuusikäisten opiskelutulkkauksesta vastaa kunnan koulutoimi. Lue lisää opiskelutulkkauksesta.

Kirjoitustulkkaus

Asioimistulkkausta ja opiskelutulkkausta voidaan tehdä myös kirjoitustulkkauksena. Kirjoitustulkkimme tuovat tarvittavat laitteet ja kirjoittavat puhutun viestin tietokoneella näytölle tai heijastettuna valkokankaalle. Katso lisää kirjoitustulkkauksesta.