Olet täällä

Viittomat puheen tukena -kurssit

Heittäydy katsomaan vuorovaikutusta visuaalisten linssien läpi! Arkeen helposti sovellettavat kommunikointikeinot ja -vinkit otetaan yhdessä haltuun! Opetuksen tavoitteena on luoda yhteisöllesi yhteinen, kaikille esteetön tapa kommunikoida.

Pitäisikö tässä olla tekstiä nyt tämän yleisimmistä käyttöympäristöistä? Lapset ja sillai?

Viittomat puheen tukena

Viittomat puheen tukena on yksi viittomakommunikaation muoto. Viittoessa käytetään viittomakielestä lainattuja viittomia puheen rinnalla. Viittomilla selvennetään puhuttua viestiä ja tehdään puhetta visuaaliseksi. Viittomien lisäksi hyödynnetään monipuolisesti myös muita visuaalisia keinoja, kuten eleitä, ilmeitä ja osoituksia. Viittomat tukevat puheen ymmärtämistä ja tuottamista. Viittomien käyttö edistää puheen kehitystä ja mahdollistaa vuorovaikutuksen sekä tasavertaisen osallistumisen.

Kannustava, visuaalista menetelmää hyödyntävä yhteisö luo mielekkään ja motivoivan ympäristön kommunikaatiolle ja vuorovaikutukselle. Viittomien käyttö puheen tukena ei sulje pois muiden kommunikaatiomenetelmien käyttöä. Usein eri menetelmät tukevat toisiaan.