You are here

Luotettavaa kumppania perusopetuksen tulkkauksessa ei haluta vaihtaa

Yhteistyö Viittomakielialan Osuuskunta Vian kanssa on tukenut merkittävästi Pitäjänmäen peruskoulun viittomakielisten oppilaiden integroitumista yleisopetukseen. Koululla ollaan tyytyväisiä omistautuneesta yhteistyökumppanista, jonka koetaan tarjoavan kotimaan korkeatasoisinta ja tasalaatuisinta tulkkausta.

Olemme tehneet Vian kanssa yhteistyötä jo yli 15 vuotta. Korkea ammattitaito niin tulkkien tekemässä kenttätyössä kuin toiminnan johtamisessa huokuu vahvasti asiakkaalle asti. Monta kertaa mahdolliset ongelmatilanteet koululla on vältetty jo etukäteen, kiitos Vian joustavuuden ja ennakointikyvyn, kertoo Risto Hänninen, Pitäjämäen peruskoulun apulaisrehtori.

Palvelukykyä kehitetään jatkuvasti

Perusopetuksessa korkeatasoinen tulkkaus ja varma saatavuus ovat avainasemassa. Vian asiakaslähtöisyyden koetaan ilmenevän ennen kaikkea tuttujen tulkkien sitoutumisena koulutyöhön.

-Tulkit ovat jatkuvasti valmiita kehittämään työtään ja pyrkivät tekemään sen aina mahdollisimman hyvin, Hänninen arvioi.

-Sekä koulumme lapset että aikuiset saavat suomen- ja viittomakielen aina huippuhyvin tulkattuna. Koululta löytyy viittomakielen taitoista henkilökuntaa, mutta emme millään yksin kykenisi tulkkaamaan kaikkea tarvittavaa oppilaillemme, ja siten varmistamaan onnistunutta ja tasa-arvoista integraatiota, Hänninen kertoo.  

Kumppanuus säästää resursseja

Luottamus Vian palveluihin ja ammattilaisiin koetaan Pitäjänmäen peruskoululla vahvaksi ja yhteistyön halutaan jatkuvan tiiviinä myös tulevaisuudessa.

- Pitkäaikaisen yhteistyön myötä koulun tarpeet ovat tulkeille jo niin tuttuja, ettei erillistä perehdyttämistä tarvita. Samoin välitys toimii meille äärimmäisen vaivattomalla tavalla. Tämä säästää koulun resursseja, Hänninen perustelee.

Tulkkien välitys Pitäjämäen peruskoululle on hoitunut pitkään saman yhteyshenkilön kautta, joka osaa ohjata tulkit oikeaan paikkaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

- Vian palvelut ovat äärimmäisen arvokkaita. Laadukkaan tulkkauksen merkitys opetuksen ja integraation tasa-arvoisessa onnistumisessa on huima. Sen avulla meillä on paremmat mahdollisuudet tarjota kaikille oppilaillemme yhtäläiset edellytykset elämässä pärjäämiseen, Hänninen kiteyttää.

Pitäjänmäen peruskoululla on pitkät perinteet alueen lähikouluna. Luokka-asteiden 1-9 lisäksi koululla on kuulovammaisten erityisluokkia ja alueellisia erityisluokkia.


Kuvassa: Vararehtori Risto Hänninen ja rehtori Katriina Aaltio