You are here

Kansalaisopistolta täysi luotto Vian opetukseen

Viittomakielen opetusta on tarjottu Oulu-opistolla jo yli 30 vuotta. Tällä hetkellä Via vastaa opistolla niin viittomakielen kuin tukiviittomien kurssitarjonnasta. Sujuva yhteistyö osuuskunnan kanssa takaa kansalaisopistolle ja sen opiskelijoilla varman sekä korkeatasoisen opetuksen.

– Sain kipinän kurssille lähdöstä, kun halusin pystyä keskustelemaan yleisellä tasolla viittomakielisen tuttavani kanssa. Vian opettaja ja mahtava ryhmä innostivat käymään saman tien kolme kurssia, kertoo hierojayrittäjä Heli Tolvanen.

Kursseille osallistuu opiskelijoita kaikista ikäryhmistä. Erilaiset taustat ja motiivit viittomakielen opiskeluun koetaan oppimista rikastuttavaksi.

– Viittomakielen perustaitojen lisäksi moni on kertonut saaneensa kursseilta lisää itsevarmuutta ja uusia ystäviäkin. Tänne voi kuka vain tulla omana itsenään ilman ennakko-odotuksia. Kynnys viittomien harjoitteluun pidetään hyvin matalana, eikä kokeita tai arviointeja ole, Vian opettaja Laura Sivonen kertoo.

Viittomakielen opetus Oulu-opistolla on ollut Vian vastuulla osuuskunnan perustamisesta asti. Osa Vian nykyisistä opettajista opetti kieltä jo kansalaisopiston ensimmäisillä kursseilla 80-luvun alussa. 

Laadukas opetus houkuttelee jatkokursseille ja kertaamaan

Via vastaa kurssiensa osalta kokonaisuudessaan opetuksen järjestämisestä aina materiaaleista tarvittaviin sijaisiin. Oulu-opiston kanssa tehdään myös tiivistä yhteistyötä kansalaisopiston alla toteutettavien kurssien markkinoinnin ja suunnittelun osalta.

– Toimiva kumppanuus helpottaa huomattavasti omaa arkeamme opistolla. Tiedonkulku osuuskunnan päässä on erinomaista, sillä opistomme tarpeet välittyvät nopeasti yhden yhteyshenkilön kautta, kertoo kielten opetuksesta vastaava Minna Hukkanen Oulu-opistolta.

Opiskelijoiden palautteita seurataan niin Vian kuin kansalaisopiston toimesta. Kurssien kohokohdiksi nimetään usein mukava ilmapiiri, arkea käsittelevä opetuksen sisältö sekä kohtaamiset natiivien viittomakielisten kanssa.

– Via järjestää jokaisella kurssilla opiskelijoille mahdollisuuden tavata viittomakielisiä natiiviviittojia. Kiitosta tulee opiskelijoiden toiveiden kuulemisesta sekä siitä, että kurssit tarjoavat vahvat eväät myös opinnoissaan tai työssään viittomakieltä tai tukiviittomia tarvitseville, Minna kertoo. 

Kurssit käyneelle Helille paras muisto on, kun opettajan viittomat kääntyivät ensimmäistä kertaa kuin itsestään ymmärrettävään muotoon – kuin kuultavaksi puheeksi oman pään sisällä. 

– Aika pian itsekin hämmästyin, että minähän opin uutta ja alan ymmärtää tätä kieltä. Kurssit ovat vastanneet tärkeimpiin odotuksiini, sillä nyt pystyn keskustelemaan viittomakielellä arkipäivän asioista viittomakielisen ystäväni kanssa. Pienilläkin viittomakielen kommunikointitaidoilla voi olla hyvin suuri merkitys etenkin kuurolle viittomakieliselle, Heli painottaa. 


Kuvassa Vian opettaja Laura Sivonen ja Oulu-opistolaiset työskentelemässä yhdessä.