Olet täällä

Vian termipankki - 10 vuotta suomalaisen viittomakielen termityötä

Jokainen viittomakielen tulkki tietää, että huomisen tulkkaus on erilainen kuin tämänpäiväinen, ja että kullakin asiakkaalla on oma käsialansa, ilmaisutapansa ja mahdollisesti kielellinen variaationsa. Viittomakieli leviää uusille aloille opiskelun, harrastamisen ja työskentelyn myötä ja tulkkeina olemme näissä elämäntilanteissa usein etulinjassa havainnoimassa sitä. Joskus meille avautuu myös aitiopaikka olla osallisina kun uutta kieltä syntyy uudelle alalle; ammattitermejä testataan asiakkaan ja tulkin dynaamisessa yhteistyössä. Sitten tulee päivä, jolloin paikalle tuleekin sijainen - jolla pitäisi olla sama kieli hallussaan kuin sillä vakituisella. Kai meiltä Nokian kyljessä kasvaneilta nyt tähän löytyy ratkaisu?

Jos ei löydy valmista, tehdään se itse! Tätä mottoa on Viassa toteutettu sen perustamisesta lähtien ja sitä kuvasti myös 10 vuotta sitten elokuussa työntekijäpäivillä esitelty, juuri avattu termipankki. Pankissa termit tallennetaan tietueiksi, joissa kussakin on 

  • video viittomakielisestä termistä
  • termi suomeksi sekä mahdolliset synonyymit
  • termin määritelmä eli sen merkitys omin sanoin
  • määritelmän lähdetiedot
  • huomioita esim. termin käytöstä suomessa tai suomalaisessa viittomakielessä
  • mahdollisuus kommentoida ja käydä keskustelua termistä suomeksi

Tänä päivänä termipankilla on noin 140 käyttäjää ja sinne on tallennettu lähes 4000 käyttäjien keräämää tietuetta. Usealle termille löytyy variantteja, jotka on tallennettu tulojärjestyksessä. Termipankkiin tallennettu termi voi olla vain yhden viittomakielisen käytössä oleva muoto - se on sellaisena aivan yhtä arvokas kuin yhteisöön laajemmin vakiintunut termikin. Tämä kuvastaa yhtä termipankin keskeistä tehtävää: lisätä tulkkien kielitietoisuutta ja työkielten kunnioitusta. Vähemmistökielen kohdalla tämä on erityisen tärkeää, onhan tulkkaus keskeinen “väylä kielellisten oikeuksien ja ilmaisunvapauden toteutumiseen” (Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma, 2010:41). Lisäksi ammattietiikan mukaan “tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta” sekä “kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan” (Tulkin ammattisäännöstö). Termipankin tavoite on edistää näiden periaatteiden toteutumista.

Termipankin käyttö edellyttää analyyttistä otetta ja keskeneräisyyden sietämistä. Siksi se ei ole avoimesti internetissä kenen tahansa kielen opiskelun välineenä. Viittomakieliset saavat pankin käyttöoikeuden hakemusta vastaan. Muiden tulkkausyritysten kanssa tehdään mielellään yhteistyötä, sama koskee tulkkikoulutusta sekä järjestöjä; syksyllä 2014 yhteistyö alkaa kansalaissanakirja SignWikin kanssa. Kollektiivisen kielipääoman tallentaminen ja jakaminen ei ole Vian termipankille pelkästään velvollisuus vaan myös ilo ja kunnia.