Olet täällä

Osuuskunta on ihmisläheinen yritys

Osuuskuntia ei edelleenkään mielletä samalla tavalla ”oikeiksi” yrityksiksi, kuin osakeyhtiöitä. Osa luulee osuuskunnan olevan jonkinlaista yhdistystoimintaa, vaikka kyseessä on yritys. Tiesitkö esimerkiksi, että Valio on osuuskunta? Osuuskuntia ovat myös työosuuskunnat, jotka myyvät jäsentensä osaamista ja esim. vesiosuuskunnat, jotka järjestävät jäsentensä vesihuollon.

Osuuskuntien hallinto muistuttaa hyvinkin paljon osakeyhtiöiden hallintoa. Viassa, kuten muissakin osuuskunnissa, korkein päättävä elin on jäsenten muodostama osuuskunnan kokous, joka kokoontuu yleensä vuosittain.  Osuuskunnan kokous tekee päätökset isoista linjoista ja valitsee hallituksen. Hallituksen tehtävänä on järjestää osuuskunnan hallinto ja mm. valita toimitusjohtaja vastaamaan päivittäisjohtamisesta ja taloudenpidosta. Vian toimitusjohtajana tällä hetkellä olen minä, Outi Huusko. Viassa on lisäksi aluejohtajia, jotka vastaavat oman alueensa johtamisesta. Henkilöstössä on sekä tulkkeja että muita osaajia.

Kun Viaa perustettiin 1999, sopivan yritysmuodon valinnasta käytiin paljon keskustelua. Päädyimme perustamaan osuuskunnan osuustoiminnan arvomaailman vuoksi. Osuuskunnassa työntekijöistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Jaamme ilot ja surut, sekä vastuun yrityksen toiminnasta. Viivan alle jäävä tulos käytetään yrityksen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen, mikä hyödyttää myös asiakkaita. Taloudellinen hyöty ei päädy omistajien taskuun. Osakeyhtiössä voitto jaetaan osakkaiden kesken.

Englantilainen osuustoiminta-aktiivi, kansainvälisen osuustoimintaliikkeen ICAn puheenjohtaja dame Pauline Green on sanonut hienosti, että ”We are not about greed but about people’s need”, eli että osuuskunnat eivät ole olemassa rahanahneuden takia, vaan vastaamassa ihmisten tarpeisiin. Osuustoiminnalla harvemmin rikastuu, mutta jokainen, myös osuuskunnan asiakas, saa jotakin lisää.

Osuuskuntia ohjaavat mm. kansainväliset osuustoiminnan periaatteet, joista tässä muutama:

Demokratia. Osuuskunnan jäsenellä on päätöksenteossa kullakin vain yksi ääni. Äänivaltaa ei voi kasvattaa ostamalla lisää osakkeita, kuten osakeyhtiössä.

Koulutus, oppiminen ja viestintä. Näiden takia Via perustettiin, sillä halusimme kasvattaa ennen kaikkea osaamispääomaa.

Osuuskuntien yhteistoiminta, joka tarkoittaa mm. sitä, että suositaan muita osuuskuntia hankittaessa palveluita ja tavaroita

Vastuu toimintaympäristöstä, mikä on meille Viassa erityisen tärkeää. Haluamme kehittää viittomakielialaa ja siksi olemmekin monessa mukana.

Lisätietoja osuuskuntatoiminnasta saat mm. täältä:

www.pellervo.fi (osuuskunnasta)
www.idekoop.fi (yhteistoiminnallisesta yrittämisestä, osuuskunnasta)
www.yrittajat.fi (yritysmuodot ja liiketoiminta)
http://toimistot.te-palvelut.fi/palvelut-aloittaville-yrittajille
http://stories.coop/ (kansainvälisiä esimerkkejä osuuskunnista)